Privacybeleid

Privacyverklaring

WixDak B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt in heldere woorden beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een samenwerking met onderaannemers).

Welke persoonsgegevens verwerkt WixDak B.V.?
Om de overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Naam en adresgegevens
Uw (bedrijfs-)naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met een klantnummer. Adres, plaats en andere contactgegevens hebben we nodig voor het afhandelen van offertes en de notitie op bijvoorbeeld facturen.

E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u berichten toe te sturen die betrekking hebben met de dienst die u afneemt van ons.

Telefoonnummer
Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen met betrekking tot de dienst die u afneemt van ons.

Fotografie/documentatie
Voor een correcte afhandeling van een project verwerken we indien nodig (bedrijfs)foto’s & -documentatie m.b.t. het bouwproject.

Overige gegevens die wij verwerken
We verzamelen ook persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoeringen van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:

Cookies
We plaatsen de volgende cookies:
• Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen;
• Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over u, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. We hebben ze nodig voor:
• Het uitwerken van offertes;
• Het verwerken van projectdocumenten;
• Het opnemen van contact met betrekking tot de overeenkomst die we zijn aangegaan, dit doen we bijvoorbeeld door het versturen van e-mails of via telefonisch contact;
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren en zo een betere ervaring kunnen aanbieden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan diegene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn zoals gegevens voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In het begin sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@wixdak.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@wixdak.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@wixdak.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@wixdak.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van WixDak B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via info@wixdak.nl.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Bedrijfsnaam: WixDak B.V.
Adres: Koningsbergenweg 12-12
Postcode & plaats: 3771 NS Barneveld

E-mailadres: info@wixdak.nl
KvK-nummer: 12345678

Meer informatie over ons privacybeleid? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op